Archief

29 apr Minnelijke waardering uittreding – vriendschap in geding

Opdrachtgever: Vennootschap Branche: Medische toeleverancier Twee, als vrienden, begonnen ondernemers willen hun zakelijke banden verbreken. Eén van hen wil door in de gezamenlijke ICT-dienstverleningsactiviteiten en de ander in de gezamenlijke handelstak. De structuur moet worden gesplitst en in onderling overleg komen de heren er niet uit. Zij...

Lees meer

29 apr Verzekeraar bestrijdt schade namens notaris

Opdrachtgever: Verzekeringsmaatschappij Branche: Apotheken Een notaris verzuimt haar client te wijzen op de werking van een verplichte aanbieding van aandelen (ook) bij een interne ‘change of control’. De client wordt verplicht zijn aandelen aan te bieden en stelt de notaris aansprakelijk. De notaris wordt veroordeeld tot vergoeding...

Lees meer

29 apr Minnelijke waardering uittreding aandeelhouder eerste uur

Opdrachtgever: Vennootschap Branche: ICT – (B-to-B) onderhoud en ondersteuning Twee jonge ondernemers willen hun zakelijke banden verbreken. In de beginjaren is naast een zakelijke ook een persoonlijke vriendschap ontstaan. Eén van hen wil zijn geluk nu elders zoeken. De uittreding heeft zakelijk behoorlijk wat voeten in de...

Lees meer

22 feb Verzekeraar wijst deskundige aan

Opdrachtgever: verzekeraar Branche: Makelaardij (vastgoed) Ondernemer (in toenmalige VOF) bestrijdt achteraf de waarde van de onderneming bij de verdeling van de echtelijke boedel. De notaris, belast met het echtscheidingsconvenant en partij-adviseur, wordt beroepsmatig aangesproken omdat verzuimd zou zijn om vordering in te stellen tot vernietiging van de...

Lees meer

22 feb Broers in voortdurende onmin

Opdrachtgever: broer 3 (minderheidsaandeelhouder) Branche: vishandel Familiebedrijf waarin de aandelen van vader zijn overgedragen aan 3 zoons. 2 broers zijn werkzaam in de rokerij en vastgoedexploitatie, de derde broer runt de verkoop en horeca. Na jarenlang stilzwijgend gedoogbeleid barst de bom in volle hevigheid tussen de twee...

Lees meer

22 feb Kemphanen getemd: afkoop calloptierecht aandeelhouder

Opdrachtgever: bestuurder tevens houder calloptie Branche: Horeca (internationaal) Bestuurder van een grote horeca-groep met internationale ambities en vestigingen wil op grond van incomptabilite d’humeurs en een verschil van inzicht (strategie en bedrijfsvoering) met zijn mede-bestuurder (tevens enig aandeelhouder), zijn calloptie uitoefenen en te gelde maken. Na jarenlang...

Lees meer

22 feb Vennoot op non-actief gesteld en uitgekocht

Opdrachtgever: voortzettende vennoten Branche: groenteteelt Een tweetal vennootschappen onder firma van drie besloten vennootschappen exploiteerde de verpakking en verkoop van tomaten. Om haar moverende redenen besloten de twee-grootvennoten, de derde vennoot op non-actief te stellen en uiteindelijk de vennootschap aan haar op te zeggen. De derde vennoot...

Lees meer

31 jan Uitkoop minderheidsaandeelhouder, dreigend slepend conflict voorkomen

Opdrachtgever: Minderheidsaandeelhouder Branche: architecten Een dreigend arbeidsconflict tussen de vennootschap en haar bestuurder en een mogelijke aanbiedingsplicht van een pakket aandelen door de bestuurder als gevolg hiervan, is in der minne geschikt onder begeleiding van Nederhof.  Nederhof woonde onder andere namens haar opdrachtgever - bij volmacht -...

Lees meer

12 feb Partijadviseur bij minnelijke waardebepaling door andere RV

Opdrachtgever: Minderheidsaandeelhouder – werknemer en zijn advocaat Branche: ICT Binnen een middelgrote ICT onderneming ontstaat een dispuut met een aandeelhouder, tevens werknemer en lid van het managementteam. Het dispuut leidt tot een ondernemingskamerprocedure; de rechter benoemt een arbiter teneinde de prijs van de aandelen te bepalen. Bij het...

Lees meer