Over ons

De insteek van Nederhof & Partners is ‘van waarde’

De dienstverlening van Nederhof & Partners (Nederhof) spitst zich toe op onafhankelijke ondernemingswaardering en waardeanalyse van bedrijven en aandelenpakketten. Als uitvloeisel hiervan is Nederhof actief in (begeleiding van) aan- en verkoop van ondernemingen en advisering van ondernemingen ‘in zwaar weer’.

De ervaren (register) valuators van Nederhof treden op als partij-adviseur of onafhankelijk deskundige.

Nederhof werkt nauw samen met specialisten als ondernemingsrechtjuristen, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Nederhof beschouwt deze partijen als haar “partners”. De regie is altijd in handen van de adviseurs van Nederhof.

Mark Rog – Founder

“Deals succesvol naar de eindstreep brengen vergt tact en ervaring, en vooral brede kennis van zaken”

Reinier Blokhuizen

“Als ondernemer moet je altijd ‘in control’ zijn”

Ivonne Beekhuizen

“je cliënt en de business écht doorgronden, dát is de basis voor een optimaal fiscaal advies”