Kemphanen getemd: afkoop calloptierecht aandeelhouder

Opdrachtgever: bestuurder tevens houder calloptie

Branche: Horeca (internationaal)

Bestuurder van een grote horeca-groep met internationale ambities en vestigingen wil op grond van incomptabilite d’humeurs en een verschil van inzicht (strategie en bedrijfsvoering) met zijn mede-bestuurder (tevens enig aandeelhouder), zijn calloptie uitoefenen en te gelde maken. Na jarenlang juridisch getouwtrek over de inhoud en rechtsgeldigheid van de calloptie, eerdere aandelenoverdrachten, onderlinge financiële verhoudingen en waarde van aandelenpakketten, heeft Nederhof een belangrijke rol gehad in het bijeenbrengen van beide partijen en het voorstellen van een splitsing van de activiteiten, onder gelijktijdige verrekening van alle verplichtingen over en weer en finale kwijting. De calloptie van opdrachtgever is naar tevredenheid afgekocht door vergoeding in geld en in natura (een handelsnaam en overdracht van de enig overgebleven buitenlandse horeca-vestiging). Een slepend dispuut en een dreigend faillissement was hiermee afgewend.