Verzekeraar bestrijdt schade namens notaris

Opdrachtgever: Verzekeringsmaatschappij

Branche: Apotheken

Een notaris verzuimt haar client te wijzen op de werking van een verplichte aanbieding van aandelen (ook) bij een interne ‘change of control’. De client wordt verplicht zijn aandelen aan te bieden en stelt de notaris aansprakelijk. De notaris wordt veroordeeld tot vergoeding van schade en schakelt zijn verzekeraar in.
De verzekeraar vraagt advies van Nederhof: Is er wel sprake van schade en zo ja, hoe hoog zou deze schade bedragen ?
Nederhof maakt – spreekwoordelijk – gehakt van de visie van de fiscale afdeling van een big-4 kantoor die de schade ondeskundig vaststelt namens de eiser. Nederhof stelt bovendien onderbouwd vast dat er – in dit geval – op grond van het enkele feit dat sprake zou zijn van een verplichte aanbieding, geen sprake is van economische schade voor de eiser.