Minnelijke waardering uittreding – vriendschap in geding

Opdrachtgever: Vennootschap

Branche: Medische toeleverancier

Twee, als vrienden, begonnen ondernemers willen hun zakelijke banden verbreken. Eén van hen wil door in de gezamenlijke ICT-dienstverleningsactiviteiten en de ander in de gezamenlijke handelstak. De structuur moet worden gesplitst en in onderling overleg komen de heren er niet uit. Zij schakelen Nederhof als onafhankelijk waarderingsdeskundige in.

Nederhof waardeert de onderneming als basis voor de beoogde splitsing. Door betrokkenheid van venture capitalists in de ICT-tak (met een geheel eigen zienswijze op de waarde) raken de onderhandelingen in een impasse.

De heren komen er op eigen kracht – zonder adviseurs – uit; de vriendschap wordt hersteld en beiden gaan zakelijk hun eigen weg. De nuchtere kijk van Nederhof bleek de doorslag te hebben gegeven.