Ondernemings­waardering en waardeanalyse – Business Valuation

Wat is uw onderneming waard? En hoe wordt die waarde vastgesteld? Het antwoord krijgt u van Nederhof.
Waardebepaling van uw onderneming of aandelenpakket is van belang in uiteenlopende situaties, elk met hun eigen specifieke aandachtspunten:

Koop of verkoop

Bij koop- en verkooptransacties geeft Nederhof inzicht in de economische waarde van de onderneming of de waarde van uw aandelenpakket. Dit kan als uitgangspunt voor de prijsonderhandelingen dienen. Een waardeanalyse geeft tevens inzicht in de continuïteit van de verdiencapaciteit van de onderneming: essentiële informatie om te komen tot een weloverwogen beslissing voor wat betreft timing van een geslaagd koop- of verkooptraject.

Geschillen en gerechtelijke procedures

Nederhof treedt op als partijadviseur bij geschillen tussen aandeelhouders, maten en vennoten, maar wordt ook als deskundige benoemd bij gerechtelijke procedures. Nederhof draagt zorg voor een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten van een (minnelijke) waardebepaling en ondersteunt een juiste procesvoering.

Echtscheidingen en nalatenschap (boedel)

Bij het bepalen van de waarde van de onderneming in het kader van echtscheidingen spelen vele aspecten een rol. Fiscaliteit, financierbaarheid en continuïteit van de onderneming kunnen hierop van invloed zijn. Het waarderen van een onderneming als onderdeel van de echtelijke boedel is een vak apart. Nederhof beheerst dit vak.

Niet-beursgenoteerde aandelenpakketten kunnen ook onderdeel zijn van een te verdelen boedel bij overlijden. Niet alleen in het kader van de erfbelasting, maar ook als binnen een familiebedrijf meewerkende en niet-meewerkende familieleden belanghebbenden zijn, is een onafhankelijke waardebepaling en een transparante manier van werken het uitgangspunt voor een door Nederhof uit te voeren waardebepaling.

Fiscale herstructurering

Bij transacties met een fiscale context zijn vaak geen externe partijen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan overdracht binnen de familiesfeer, het opleggen van een conserverende aanslag, of in het kader van planning van erf- en schenkbelasting. Nederhof is een betrouwbare gesprekspartner voor de Belastingdienst. Nederhof onderbouwt de waarde onafhankelijk, met de juiste, redelijke argumenten.

Begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen – Corporate Finance

Nederhof kent door haar ruime ervaring als geen ander alle haken, ogen en hobbels van aan- en verkooptrajecten, maar ook de succesfactoren om het beste resultaat te realiseren. Cliënten zijn veelal directeur-grootaandeelhouders en private (familie)ondernemingen. Nederhof biedt hulp bij een goede voorbereiding, strategisch advies en dienstverlening in het integrale proces van:

  • Verkoop
  • Aankoop
  • Fusie
  • Bedrijfsopvolging in familiesfeer
  • Management Buy-Out (MBO) en Management Buy-In (MBI)
  • Juridische begeleiding en
  • Financiering

Wij garanderen korte lijnen, efficiënte communicatie en een hoge mate van betrokkenheid. Nederhof is aangesloten bij de besloten platforms van BROOKZ en DCFA. Daarnaast zijn wij aangesloten bij diverse informele platforms , zoals M&A The Hague; een lokaal netwerk voor adviseurs in de ‘mergers and acquisitions’-praktijk.

Belastingadvies, privé en zakelijk

Onze fiscalisten bieden belastingadvies om u en uw organisatie optimaal te laten functioneren in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen.

Wij kunnen de beste oplossingen bieden voor een breed scala aan vraagstukken op het snijvlak van fiscaliteit, economie en ondernemingsrecht. Onze belastingadviseurs combineren kennis en ervaring met pragmatisme. Hierdoor zijn wij de ideale partner op het gebied van al uw fiscale vraagstukken, zowel privé (inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting) als zakelijk.

Nederhof kan u bijstaan bij winstbelastingen, internationale belastingen, transactiebelastingen en zaken rond (internationaal) personeel, compliance, rapportage en wetgeving. Met onze geintegreerde benadering, kennis en zakelijke inzichten helpen wij u slagen.

Begeleiding van ondernemingen in zwaar weer – Business Recovery

Het sturen van een onderneming in zwaar weer vergt een grote mate van expertise, ervaring en daadkracht van de bestuurders en belanghebbenden. In een dergelijk fase van de onderneming kan een  ondernemer behoefte hebben aan een adviseur die hem of haar verder helpt, zonder emoties het overzicht houdt en hem of haar in stressvolle situaties bijstaat om snel en adequaat te handelen.

In een insolventietraject ontstaat vaak hectiek; de liquiditeitskrapte kan tot spanningen leiden bij bijvoorbeeld de huisbankier en crediteuren. Dit vraagt extra tijd die er eigenlijk niet is. Er wordt duidelijkheid gevraagd over de aard en omvang van de problematiek en hoe deze wordt opgelost. Is het mogelijk door te starten, of moet u bedrijfsonderdelen afstoten? En in welke ondernemingsstructuur zou dit passen?

U dient de juiste stappen te nemen.

Nederhof staat u discreet en onafhankelijk bij en werkt nauw samen met advocaten/  insolventieadviseurs.