Uitkoop minderheidsaandeelhouder, dreigend slepend conflict voorkomen

Opdrachtgever: Minderheidsaandeelhouder

Branche: architecten

Een dreigend arbeidsconflict tussen de vennootschap en haar bestuurder en een mogelijke aanbiedingsplicht van een pakket aandelen door de bestuurder als gevolg hiervan, is in der minne geschikt onder begeleiding van Nederhof.  Nederhof woonde onder andere namens haar opdrachtgever – bij volmacht – aandeelhoudersvergaderingen bij en maakte constructief gebruik van haar stemrecht en wist – in nauw overleg met de opdrachtgever – de wederpartij te bewegen een oplossing in der minne te bereiken. Dit is gelukt. Als gevolg hiervan is escalatie van het conflict en zijn oplopende juridische kosten voor beide partijen voorkomen en staat bij beiden de deur open in de toekomst zaken met elkaar te blijven doen.