Uitkoop 50% aandeelhouder

Opdrachtgever: Uittredende partij

Branche: Diervoeding

De twee aandeelhouders (tevens meewerkend bestuurders) van een internationale groothandel in biologische diervoeding kunnen niet meer met elkaar door één deur. Besloten wordt de wegen te scheiden. Nederhof treedt op als adviseur van verkoper en bereidt een waardeanalyse voor. De huisaccountant treedt op als adviseur van koper/voortzetter. De waarde-beleving van partijen ligt in beginsel mijlenver uiteen. Nederhof heeft een bemiddelende rol in het maken van onderscheid tussen de boekhoudkundige werkelijkheid (visie koper en accountant) en de economische realiteit. Partijen vinden elkaar in der minne.