Curator en belanghebbende laten gezamenlijk bindende waarde bepalen

Opdrachtgever: Directeur-grootaandeelhouder en curator
Branche: Belegging in commercieel vastgoed

De curator houdt een minderheidsbelang in de boedel van een failliet en bereikt geen overeenstemming met zijn medeaandeelhouders over de overdrachtsprijs. In overleg wordt besloten Nederhof aan te wijzen als bindend adviseur. Beide partijen zijn opdrachtgever.

Nederhof bepaalt onafhankelijk en met argumenten omkleed de overdrachtsprijs van de aandelen zoals gehouden door de curator. De transactie vindt binnen de door Nederhof vastgestelde bandbreedte van de prijs plaats.