‘Cumpref’-structuur in kader van bedrijfsopvolgingsregeling

Opdrachtgever: Private investeerder

Branche: Diverse

Een private investeerder is voornemens in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling en fiscale herstructurering zijn investering onder te brengen in een nieuwe structuur. De portefeuille bestaat uit verschillende participaties in verschillende branches.

Nederhof krijgt de opdracht de aandelen van de houdstervennootschap te bepalen waarbij gerekend wordt met grensoverschrijdende en branchespecifieke risico’s. Nederhof voert namens de private investeerder de onderhandelingen met het landelijk business valuation team van de Belastingdienst.

Mede door de tussenkomst van Nederhof is uiteindelijk overeenstemming bereikt over de waardering en hoogte van de couponrente op de uit te geven cumulatief preferente aandelen in de nieuwe structuur.