Archief

22 feb Uitkoop 50% aandeelhouder

Opdrachtgever: Uittredende partij Branche: Diervoeding De twee aandeelhouders (tevens meewerkend bestuurders) van een internationale groothandel in biologische diervoeding kunnen niet meer met elkaar door één deur. Besloten wordt de wegen te scheiden. Nederhof treedt op als adviseur van verkoper en bereidt een waardeanalyse voor. De huisaccountant treedt...

Lees meer

22 feb Binding creatief directeur door toetreding als aandeelhouder

Opdrachtgever: vennootschap Branche: brand identity Internationaal opererende brand identity adviesorganisatie wil key-personeel binden en de kans geven door te groeien in de organisatie door een participatieregeling. De opdrachtgever kiest ervoor een regulier minderheidsbelang aan te bieden aan haar creatief management inclusief een financieringsregeling. Nederhof maakt het voorstel en...

Lees meer

31 jan Management buy-in door ‘key’-medewerker

Opdrachtgever: aandeelhouders Branche: handel in uitrusting en producten politie en defensie Belangrijke medewerker met ambities om de huidige aandeelhouders uit te kopen verwerft eerste tranche aandelen (minderheidsbelang/ management buy-in). Nederhof begeleidde de verkoper in de transactie, met name ook in de gesprekken met de toetreder omtrent alle...

Lees meer

12 feb Uitkoop vennoot en overdracht onroerend goed

Opdrachtgever: familiebedrijf Branche: Retail (Food) Nederhof heeft de uitkoop van één van de vennoten binnen een familieonderneming begeleid. De vennoten tezamen hanteerden als uitgangspunt dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt en er een stabiele financiële positie resteert voor de voortzettende vennoten. Bij de...

Lees meer

12 feb Uitkoop minderheidsaandeelhouder – internationale aspecten

Opdrachtgever: Meerderheidsaandeelhouder Branche: ICT De onderneming detacheert ICT-personeel aan multinationals en maakt hiervoor gebruik van een internationale fiscale route. Ten behoeve van de uitkoop van minderheidsbelangaandeelhouders maakt Nederhof een waardeanalyse van de door de opdrachtgever gehouden aandelen. Als uitvloeisel hiervan is het waarde-effect van onder andere de gekozen...

Lees meer

12 feb Ruilverhouding bij fusie, toetreding VC en opzetten managementrapportage

Opdrachtgever: directeur-grootaandeelhouder tomatenveredelaar Branche: glas- en tuinbouw – tomaten Voor het optuigen van een groot regionaal samenwerkingsverband was Nederhof betrokken bij het samenbrengen van telers en veredelaars van tomaten. Nederhof voerde een second opinion uit op de door de huisaccountant van de telers voorgestelde ruilverhouding. Dit leidde...

Lees meer

12 feb Waardering onderneming in kader van uitkoop minderheidsbelang

Opdrachtgever: directeur-grootaandeelhouder Branche: Zorg Waardering van eigen vermogen van een landelijk opererende mondzorgpraktijk met verschillende vestigingen in Nederland in het kader van uitkoop van een minderheidsbelang. In deze casus speelde veranderende regelgeving in van overheidswege sterk gereguleerde zorgbeleid een grote rol. Nederhof rekent in diverse scenario’s  de mogelijke gevolgen...

Lees meer