Over ons backup

De insteek van Nederhof & Partners is ‘van waarde’

De dienstverlening van Nederhof & Partners (Nederhof) spitst zich toe op onafhankelijke ondernemingswaardering en waardeanalyse van bedrijven en aandelenpakketten. Als uitvloeisel hiervan is Nederhof actief in (begeleiding van) aan- en verkoop van ondernemingen en advisering van ondernemingen ‘in zwaar weer’.

De ervaren (register) valuators van Nederhof treden op als partij-adviseur of onafhankelijk deskundige.

Nederhof werkt nauw samen met specialisten als ondernemingsrechtjuristen, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Nederhof beschouwt deze partijen als haar “partners”. De regie is altijd in handen van de adviseurs van Nederhof.

Mark Rog

Mark Rog

Een waarderingsrapport kan ook een strategisch toekomstplan zijn, een ‘living document’ dat aangepast dient te worden bij veranderende omstandigheden
Ruben Reimering

Ruben Reimering

Een bedrijf is waard ‘wat de gek er voor geeft’ ?; ik ken weinig kopers die ‘gek’ zijn….

Jeroen Meefout

Ondernemers vertonen gelijkenissen met topsporters