Waardering aandelenpakket in echtelijke boedel (echtscheiding)

Opdrachtgever: vrouw, tevens directeur grootaandeelhouder
Branche: architecten – bouw

Man en vrouw zijn beiden ondernemer binnen de BV-structuur maar in verschillende branches. De echtelieden willen scheiden en laten het proces begeleiden door een mediator.
Er gelden huwelijksvoorwaarden tegen koude uitsluiting, met dien verstande dat de waarde van de onderneming niet tot de echtelijke boedel bij echtscheiding behoort. De BV van de vrouw verkeert in staat van faillissement.

De vrouw laat zich bijstaan door Nederhof in de gesprekken met de mediator. Mede door tussenkomst van Nederhof wordt in der minne een echtscheidingsconvenant gesloten dat fiscaal is getoetst en beide partijen de mogelijkheid geeft alle financiële banden te verbreken.

Dit maakt het voor de vrouw mogelijk haar onderneming door te starten. Nederhof begeleidt namens haar het doorstarttraject met een insolventieadviseur.