Uitkoop minderheidsaandeelhouder – internationale aspecten

Opdrachtgever: Meerderheidsaandeelhouder
Branche: ICT

De onderneming detacheert ICT-personeel aan multinationals en maakt hiervoor gebruik van een internationale fiscale route.

Ten behoeve van de uitkoop van minderheidsbelangaandeelhouders maakt Nederhof een waardeanalyse van de door de opdrachtgever gehouden aandelen. Als uitvloeisel hiervan is het waarde-effect van onder andere de gekozen fiscale structuur op de toekomstige vrije geldstromen in een alternatief (What – if ?) scenario doorgerekend, waarin de consequenties van het wegvallen van de fiscale faciliteiten zijn doorgerekend. De ondernemer heeft op advies van Nederhof & Partners de (waarde)risico’s in haar structuur meer gespreid.