Uitkoop medeaandeelhouder onder druk van bankier

Opdrachtgever: meerderheidsaandeelhouder

Branche: Groothandel bevestigingsartikelen

Nederhof maakte in opdracht van de meerderheidsaandeelhouder een minnelijke waardering van de aandelen, waarna zij namens haar opdrachtgever de onderhandelingen voerde. De verhoudingen tussen partijen waren zeer ernstig verstoord. De bank stelde een deadline aan de oplossing.

Met de adviseur van de minderheidsaandeelhouder is na een dag en een nacht lang onderhandelen uiteindelijk op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de uitkoop middels een carve-out, waarbij een deel van de voorraad en onderneming onderdeel van de deal is geworden.

De juridische uitwerking van de gemaakte afspraken konden kort daarna worden afgerond omdat Nederhof de basisafspraken vastlegde ten behoeve van door beide partijen ingeschakelde juristen/partij-adviseurs (M&A specialisten). De bank stemde in met de transactie.