Doorstart toeleverancier bouw na faillissement

Opdrachtgever: directeur-grootaandeelhouder

Branche: handelsonderneming – bouwgerelateerd

Een lokale handelsonderneming met bouwgerelateerde producten (ca. 20 medewerkers) kwam door de economische crisis (bij zijn opdrachtgevers) en een teruglopende markt in continuiteitsproblemen. Nederhof begeleidde met een insolventieadviseur de doorstart in afgeslankte vorm. De prijsonderhandelingen met de curator voerde Nederhof. Snelheid was geboden. Nederhof bracht hiervoor de exacte positie van de boedel en schuldeisers in kaart, om de bieding zo te onderbouwen dat de curator voldoende was geinformeerd en in staat was binnen een krap tijdspad een besluit te nemen om de doorstart te faciliteren.

De onderneming is succesvol doorgestart.