Mark Rog

“Een waarderingsrapport kan ook een strategisch toekomstplan zijn, een ‘living document’ dat aangepast dient te worden bij veranderende omstandigheden”

Mark Rog is register valuator (RV), fiscaal econoom (afgestudeerd Universiteit van Amsterdam) en heeft de accountancy opleiding afgerond.. Na 10 jaar in de assurance (accountancy)-praktijk te hebben gewerkt bij PricewaterhouseCoopers en haar rechtsvoorgangers in de vestigingen Delft en Den Haag, is Mark – na een tussenstap als lid van de hoofddirectie van NV ADO Den Haag (in 2000) – toegetreden tot AAC Accountants & Adviseurs, een maatschap van accountants en belastingadviseurs. AAC is in 2011 opgegaan in het huidige Ruitenburg adviseurs & accountants.

Mark heeft de postacademische opleiding ‘Business Valuation” aan de RSM (Erasmus Universiteit) afgerond, heeft het accountantsvak verlaten en is in
2011 in het door het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) beheerde register van waarderingsdeskundigen (RV) opgenomen.

Terug