Waardering onderneming in kader van uitkoop minderheidsbelang

Opdrachtgever: directeur-grootaandeelhouder
Branche: Zorg

Waardering van eigen vermogen van een landelijk opererende mondzorgpraktijk met verschillende vestigingen in Nederland in het kader van uitkoop van een minderheidsbelang.
In deze casus speelde veranderende regelgeving in van overheidswege sterk gereguleerde zorgbeleid een grote rol. Nederhof rekent in diverse scenario’s  de mogelijke gevolgen van de gewijzigde tariefstructuur door, maakt het effect hiervan op de ondernemingswaarde inzichtelijk en levert namens de opdrachtgever en uiteindelijk namens de branche, inhoudelijke input voor een onderbouwd en constructief tegengeluid aan de overheid. De voorgenomen wijzigingen (NZa) worden mede als gevolg hiervan alsnog deels aangepast.