Uitkoop directeur-minderheidsaandeelhouder bij verschil van inzicht koers onderneming

Opdrachtgever: Minderheidsbelang aandeelhouder tevens werknemer/directeur
Branche: Evenementenindustrie

Een conflict tussen een grootaandeelhouder en haar directeur, tevens minderheidsbelang aandeelhouder, leidde tot de uitkoop van de door de directeur gehouden aandelen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Nederhof voerde een second opinion uit op de door de grootaandeelhouder uitgevoerde waardeanalyse van de onderneming en voerde mede de onderhandelingen omtrent de afkoop van de arbeidsovereenkomst en aandelentransactie.