Bijzonder beheer bankier overbodig door ingrijpen en verbeteren managementrapportage

Opdrachtgever: familiebedrijf
Branche: Retail (Non-Food)

De onderneming heeft door een dalende omzet te maken met liquiditeitsproblemen en wordt onder bijzonder beheer van de bank geplaatst. Nederhof stelt In samenwerking met de directie, accountant en de bank  een plan op. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de kosten en waar nodig kostenbesparende maatregelen getroffen. Om te kunnen monitoren of het plan het gewenste resultaat heeft draagt Nederhof bij aan de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de managementinformatie. De plannen hebben uiteindelijk het gewenste resultaat waardoor de onderneming niet meer onder verscherpt toezicht van de bank staat.